behandlingar

ZONTERAPI 3D

3D är en förlängning av den klassiska zonterapin där vi arbetar med hela foten och underben inte bara fotsulan.Vi använder oss av den omvända handgreppstekniken där tummarna används minimalt. Här får istället de övriga fingrarna arbeta. Detta upplevs mera behagligt för patienten och sparar även på terapeutens händer.
Här kommer vi åt hud, nerver, organ, blod, lymfa, slemhinnor, skelett, leder, ligament, muskulatur och det autonoma nervsystemet. Alla reflexzoner är kopplade till kroppens alla organ och kroppsdelar.
Man kan gå på zonterapi enbart för ökat välbefinnande och förebyggande hälsovård för att det framförallt stärker vårt immunförsvar och hjälper kroppen till homeostas ett tillstånd av jämnvikt och balans och sätter igång den självläkande processen i kroppen.
Många gånger kommer man för att få hjälp med redan befästade problem i kroppen som ex. huvudvärk, migrän, allergi, astma, mag-tarm besvär, inflammatoriska tillstånd i kroppen, stress, oro, sömnproblem, spänningar och värk i rörelseapparaten muskler och leder, mens och klimakteriebesvär, barnlöshet, prostata m.m.
 


 

STRYKNINGSTERAPI- ENERGITERAPI

Strykningsterapi-Energiterapi är en livskraftsbehandling ,här arbetar vi från tår till knä med strykningar med en speciell teknik enligt akupunkturens meridianer och energiflöden. Kroppens meridianer är alla kopplade till våra inre organ.
Denna behandling kan vara att föredra att starta med vid mycket medicinering och/ eller man fastnat någonstans i den känslomässiga sfären  eller  på mentala planet, immunförsvaret är lågt  och vid uttmattningssymtom. Då denna behandling har en stark förmåga att fylla på med energi.


 

ÖRONAKUPUNKTUR
Öronakupunktur är en behandlingsmetod som bygger på en helhetssyn på människan där öronen är en spegel av kroppens organ och dess funktioner.
Vid öronakupunktur stimuleras punkter i örat för att återupprätta energibalansen i kroppen så att effekter uppnås i andra delar av kroppen.Genom att påverka en bestämd punkt i örat som motsvarar och står i ett förhållande till ett visst organ en kroppsdel eller funktion så kan man förebygga och behandla sjukdomar samt ge en smärtlindring. Kan användas både vid akuta och kroniska tillstånd. ex. allergi, astma, huvudvärk, migrän, smärta, oro, stress, utbrändhet, mag-tarmbesvär, eksem m.m. Vid avvänjning och avgiftningssyfte använder vi en internationell metod NADA- National Akupunkture Detoxification Association. Används  ex. rökning, bantning, alkohol, sötsug, all form av stressymtom.
Behandling kan ske som egen behandling eller tillsammans med annan behandling. Nålar och/eller frön.

 

ORTOBIONOMI
Läran om den naturliga rörelsen i organismen.
Ortobionomin programerar om hjärnan att släppa taget om gamla spänningar där värk, smärta och inflammation ofta ingår.
Vid traditionella  behandlingsmetoder ex. kiropraktik stretchar och töjer man ofta ut sammandragna, spända och krampande muskler ännu mer. 
Med ortobionomi gör man precis tvärtom - trycker istället varsamt och smärtfritt ihop muskeln.
Väldigt mjukt följer man muskelns rörelse åt det håll den visar att den vill gå. Man arbetar hela tiden utifrån den befintliga rörelsen och den rörelse som ger minsta möjliga motstånd. Risken för felbehandling är obefintlig eftersom man aldrig går emot ett motstånd eller smärta. Ofta kan man uppleva en omedelbar effekt. Vid långvariga besvär kan det behövas flera behandlingar för att komma så långt det är möjligt i det enskilda fallet. 

 

KONTROLL AV BENLÄNGD/
BENLÄNGDSJUSTERING

Benlängdsskillnad på upp till flera centimeter kan enkelt korrigeras med ortobionomi. I fotvalvet finns två ligament som påverkar tärningsbenet ett av dem påverkar mer än det andra. Får man ligamentet att slappna av så normaliseras tärningsbenet och öppnar för ett fantastiskt flöde genom hela kroppen. Hjärnan släpper taget om spänningen i dessa ligament och även i övriga kroppen. Ortobionomin är en fantastisk metod . 
Metoden används exempelvis också vid fot-, knä-, skulder- och ryggproblem, bäckenproblem, barnlöshet (skevhet påverkar negativt flödena i kroppens inre organ), käkproblem, problem med nacke, huvudövning vid hälsporre m.m. 

 

TAKTIL MASSAGE - TAKTIPRO  
(beröringsmassage)

Taktipro är en omsorgsfull och medveten beröring. En mjuk och omslutande beröring av huden som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för varje individs integritet och behov. Taktipro är en erkänd komplementär metod utvecklad av Siv Ardeby.
Ordet Taktil betder beröra.
Huden är vårt största sinnesorgan där vi har receptorer för tryck, smärta, beröring, kyla, värme och vibrationer och varje receptor förmedlar en typ av impulser.
Nervsystemet aktiverar och lugnar oss. Det SYMPATISKA nervsystemet är det aktiva - oxytocinet minskar. Det PARASYMPATISKA nervsystemet är det lugna - oxytocinet ökar. Oxyticin är ett  " måbrahormon" en signalsubstans- hormon.  Med taktil massage slås det parasympatiska systemet igång .Bäst mår vi när vi har en balans. Denna behandling upplevs mycket lugn och behaglig.
Taktil massage kan ge många effekter lindring av smärta (ex.  fibromyalgi),  bättre sömn, lugn och ro, minskar stress, sänker blodtrycket, minskad medicinförbrukning, befrämjar läkning, återhämtning för kropp & själ, förbättrad mag- tarm funktion m.m.